სანტა კლაუსი 2

The Santa Clause 2

ჟ ა ნ რ ი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
მოცემული ფილმი არის "სანტა კლაუსის" გაგრძელება სადაც ამჯერად ჩვენს სანტად ქცეულ მამიკოს მისის სანტა ყავს მოსაძებნი...
წ ე ლ ი
2002
I M D B
5.6
( 36990 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 65 მ