აერომანქანები

Sky Force 3D

ჟ ა ნ რ ი
საბავშვო
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
თვითმფრინავთა დიდ და მეგობრულ ჯგუფში პატარა ტინინი ვერანაირად ვერ აღწევს აღიარებას.ირგვლივ მყოფთა თვალში რომ ნამდვილი გმირი გამოჩნდეს,იგი მარტო მიემგზავრება ქალაქის მცხოვრებთა ...
წ ე ლ ი
2012
I M D B
3.5
( 203 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ