პრინცესა და პილოტი

The Princess and the Pilot

ჟ ა ნ რ ი
მელოდრამა
დრამა
სათავ გადასავლო
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
დელ მორალების კეთილშობილი ოჯახის უმშვენიერესი ქალიშვილი ფანა დანიშნულია ლევამის პრინც კარლოზე. რასაკვირველია ლევამის ბრძოლა ავაცუმიანთან აჭიანურებს ქორწინებას. ბესტადო ლევამში ყველაზე ...
წ ე ლ ი
2011
I M D B
7.1
( 604 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ