გახსნილი სეზონი: შეშინებული სულელი

Les Rebelles de la forêt 4 (Open Season: Scared Silly)

ჟ ა ნ რ ი
საბავშვო
სათავ გადასავლო
კომედია
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ადამიანებსა და ცხოველებს სჯერათ რომ მაქციისგან გათავისუფლდნენ, ყოფილი მონადირე შოუ იყენებს შემთხვევას ხელმეორედ გახსნას სეზონი. ბუგის, ელიოტსა და მისტერ ვინის ...
წ ე ლ ი
2016
I M D B
5.2
( 1553 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ