ნოემბრის კრიმინალები

November Criminals

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
კრიმი ნალური
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
18 წლის ედისონი სკოლაში ნარკოტიკებს ავრცელებს, მასწავლებლებს ამცირებს, ბოროტად ეხუმრება ყველას. მაგრამ როდესაც მისი მეწყვილე ტყვიით იღუპება, ის გამოძიებას იწყებს. მას ...
წ ე ლ ი
2017
I M D B
5.3
( 820 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ