სატელეფონო ხაზი

Landline

ჟ ა ნ რ ი
კომედია
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
კომედიური ისტორია ნიუ-იორკში მცხოვრებ ოჯახზე, რომელიც დანგრევსი ზღვარზე აღმოჩდება, როდესაც უმცროსი ქალიშვილი ალი მამას ღალატში გამოიჭერს.
წ ე ლ ი
2017
I M D B
6.4
( 1560 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ