არჩევნები

Election

ჟ ა ნ რ ი
კომედია
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
კოლეჯის მასწავლებლის ცხოვრება რთულდება, როდესაც იგი სკოლის არჩევნებისას სტუდენტებთან მუშაობს.
წ ე ლ ი
1999
I M D B
7.3
( 78276 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ