მილიონი წელი ჩვენს ერამდე

RRRrrrr!!!

ჟ ა ნ რ ი
კომედია
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
შორეულ, შორეულ წარსულში, ველურ დროში ორი ტომი ცხოვრობდა და მიუხედავად მათ შორის სხვაობისა , ისინი მშვიდობიანად თანაცხოვრობდნენ. სუფთა თმიანების ტომი ინახავას ...
წ ე ლ ი
2004
I M D B
5.8
( 11024 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ