გაფართოებული ძიება
დალაგება:
ფილმს უყურებს
80
ფილმს უყურებს
10
ფილმს უყურებს
4
ფილმს უყურებს
2
ფილმს უყურებს
1
ფილმს უყურებს
3
ფილმს უყურებს
3
ფილმს უყურებს
0
ფილმს უყურებს
3
ფილმს უყურებს
1
ფილმს უყურებს
4