გარყვნილი

Le libertin

ჟ ა ნ რ ი
კომედია
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
საფრანგეთში,რომლიც ეკლესიას უჭერს მხარს კრძალავს დიდროს ენციკლობედიის გავრცელებას...
წ ე ლ ი
2000
I M D B
6.1
( 1380 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ