პულტი

Click

ჟ ა ნ რ ი
ფანტასტიკა
დრამა
სათავ გადასავლო
კომედია
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
არქიტექტორს ხელში ჩაუვარდება პულტი,რომლის საშუალებითაც შეგიძლია ცხოვრების მომენტების წინ და უკან გადახვევა.ერთ დღეს პულტი თვითონ დაიწყებს გადახვევის სიჩქარეებს და ცხოვრების მომენტების არჩევას...
წ ე ლ ი
2006
I M D B
6.4
( 255787 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 82 მ