კელის ბანდა

Ned Kelly

ჟ ა ნ რ ი
ბიოგრ აფიული
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ბოროტმოქმედმა ნედ ქელიზმა შექმნა ბანდა,რომელიც ვიქტორიას შტატებში ბანკების ძარცვით არის დაკავებული...პოლიცია მის დასაკავაბლად მებრძოლეების ეშალონს გაგზავნის...
წ ე ლ ი
2003
I M D B
6.5
( 22163 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ