მაიკლ ჯექსონი – ყველაფერი მორჩა

This Is It

ჟ ა ნ რ ი
მუსიკალური
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ფილმი შექმნილია მაიკლის ოჯახის დახმარებით და დაფუძნებულია მრავალსაათიანი რეპეტიციების, მუშების და კულისმიღმა ლონდონის კონცერტისთვის მზადების მომენტების ვიდეოჩანაწერებზე. 'აი ასეც' პოპ–მეფეს კარიერის უნიკალურ რეტროსპექტივას წარმოადგენს.
წ ე ლ ი
2009
I M D B
7.3
( 33865 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 60 მ