ჯანგო

Django Unchained

ჟ ა ნ რ ი
სათავ გადასავლო
დრამა
კომედია
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ჯანგო მონაა,შეხვდება გერმანელ ექიმს რომელიც მას დაეხმარება და თავის ხელობას ასწავლის.პარალელურად ჯანგო ეძებს თავის ცოლს,რომელიც ასევეე მონაა.
წ ე ლ ი
2012
I M D B
8.4
( 1014509 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 100 მ