ჩიტი

Bird

ჟ ა ნ რ ი
ბიოგრ აფიული
დრამა
მუსიკალური
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ჯაზის ლეგენდა ჩარლი პარკერი იყო გატაცებული დალევით,ნარკოტიკებით,სექსით და ჭამით. ამ ყველაფერმაც დაღუპა ნიჭიერი მუსიკოსი.................
წ ე ლ ი
1988
I M D B
7.2
( 9323 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 9 მ