დიდი გასეირნება

La grande vadrouille

ჟ ა ნ რ ი
საომარი
კომედია
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
საფრანგეთი 1942. დაველების შესასრულებლათ გაფრენილი თვითფრინავი,გერმენელებმა ჩამოაგდეს .მფრინავებმა მოასწრეს გადმოსავლა და მოილაპარეაკეს თურქულ აბანოში შეხვედრა ..............................
წ ე ლ ი
1966
I M D B
8
( 11610 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ