გუნდის მომღერლები

The Chorus

ჟ ა ნ რ ი
მუსიკალური
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
საფრანგეთი 1949 წელი.მუსიკის მასწავლებელი ეძებს სამუშაოს.მას შესთავაზებენ სკოლა ინტერნატში მუშაობა რთულ ბავშვებთან ...................
წ ე ლ ი
2004
I M D B
7.9
( 45725 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 5 მ