კაპიტანი ნიუმენი

Captain Newman

ჟ ა ნ რ ი
საომარი
კომედია
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
1944 წელი.კაპიტანი ნიუმენი ფსიქიატრიული დისპანსერის უფროსია.ომის პერიოდში ბერვი მეომარი მიყავდათ მანდ.კაპიტანს თავის მიდგომა ქონდა ყველა პაციენთან..........................
წ ე ლ ი
1963
I M D B
7
( 1722 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ