სულის ტრიუმფი

Triumph of the Spirit

ჟ ა ნ რ ი
საომარი
დრამა
ისტორიული
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ფილმში მოთხრობილია ისტორია ბერძენ ოლიმპიელ ბოქსიორზე...
წ ე ლ ი
1989
I M D B
6.9
( 1762 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ