ნოტარიუსი

Notorious

ჟ ა ნ რ ი
მუსიკალური
დრამა
ბიოგრ აფიული
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ფილმში აღწერილის კრისტოფერ უოლესის (ცნობილი როგორც ნოტარიუს ბ.აი.ჯ.) ცხოვრების პირველი და უკანასკნელი ნაბიჯები............................
წ ე ლ ი
2009
I M D B
6.6
( 32375 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 20 მ