ვუალი

The Veil

ჟ ა ნ რ ი
მისტიკა
საშინელება
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
მეოთხედი საუკუნე გავიდა მას შემდეგ, რაც რელიგიური კულტის წევრებმა მასობრივი თვითმკვლელობა ჩაიდინეს, თუმცა ერთი მათგანი გადარჩა და ახლა ცდილობს გაარკვიოს, თუ რა მოხდა იმ საბედისწერო დღეს.
წ ე ლ ი
2016
I M D B
4.7
( 5096 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 4 მ