რქები და ჩლიქები

Barnyard

ჟ ა ნ რ ი
კომედია
საბავშვო
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
მოვლენები ვითარდება ფერმაში, სადაც ცხოვრობენ ადამიანური შესაძლებლობების მქონე ცხოველები, რომლებიც მუდამ გართობაზე ფიქრობენ.
წ ე ლ ი
2006
I M D B
5.6
( 22056 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 51 მ