თავისუფლების ძახილი

Cry Freedom

ჟ ა ნ რ ი
ბიოგრ აფიული
ისტორიული
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ფილმში აღწერილია ორი ადამიანის ისტორია.ერთი ლიდერია ეროვნული თვითდაცვის მოძრაობის,მეორე კი ჟურნალისტია.სიმართლის გაგების შემდეგ ისინი ერთიანდებიან საერთო მიზნებისათვის ............................
წ ე ლ ი
1987
I M D B
7.5
( 10337 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 29 მ