შავი მგელი

Dark Wolf

ჟ ა ნ რ ი
საშინელება
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ფილმში აღწერილია ადამიანების ისტორია რომლებიც ნახევრათ ადამიანები,ნახევრათ მგლები არიან.პოლიციას დიდი დრო დასჭირდება ამ ფენომენის ამოსაცნობათ ................................
წ ე ლ ი
2003
I M D B
2.7
( 1469 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 2 მ