სუფრაჟისტები

Suffragette

ჟ ა ნ რ ი
ისტორიული
ბიოგრ აფიული
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ფილმი მოგვითხრობს ქალების შესახებ რომლებიც დაუპირისპირდებიან მათ ქვეყანაში არსებულ გენდერულ შევიწროვებას...
წ ე ლ ი
2015
I M D B
6.9
( 26149 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 14 მ