ღამის რეისი

Red Eye

ჟ ა ნ რ ი
ტრილერი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ლიზას ფრენის ეშინია.მაგრამ ეს შიში არაფერია იმასთან შედარებით რაც მის თავს დაატყდება..........................
წ ე ლ ი
2005
I M D B
6.5
( 96325 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 26 მ