ანგელოზთა ხვედრი

The Angels' Share

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
კომედია
კრიმი ნალური
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ძალიან კარგი ფილმი, ქურდობაზე, რომლის შედეგადაც არავინ არ დარჩება წაგებული...
წ ე ლ ი
2012
I M D B
7
( 18958 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ