მაგარი ბიჭი

Hot Rod

ჟ ა ნ რ ი
კომედია
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ფილმი მოგვითხრობს თვით ნასწავლ კასკადიორზე, რომელსაც ამბიციად მამამისის გზის სათანადოდ გაგრძელებააქვს. სამწუხაროდ ეს იმაზე რთული აღმოჩნდა ვიდრე მას წარმოედგინა.
წ ე ლ ი
2007
I M D B
6.7
( 62587 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 13 მ