ომი ძალდატანებით

Stop-Loss

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
საომარი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ფილმი მოგვითხრობს ვეტერან სერჟანტზე, რომელმაც უკვე დააგემოვნა ბრძოლის ველის სიმწარე. მას ქვეყანა თავს არ ანებებს და კიდევე ერთხელ უშვებს ერაყში...
წ ე ლ ი
2008
I M D B
6.5
( 18130 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 25 მ