კადრს მიღმა

In a World...

ჟ ა ნ რ ი
კომედია
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
არასტანადარტული სიუჟეტის ფილმი საუბრის ტრენერ გოგონაზე, რომელიც ახლოვამებს ტრეილერებს...
წ ე ლ ი
2013
I M D B
6.7
( 27418 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ