ადგილთა გაცვლა

Trading Places

ჟ ა ნ რ ი
კომედია
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ორ მილიონერს შორის დადებული სანაძლეოს შედეგად, მდიდარი, სნობი ინვესტორი და ქუჩის თაღლითი ადგილებს გაცვლიან და უბრალო თაღლითს დიდი კომპანიის მართვა ...
წ ე ლ ი
1983
I M D B
7.5
( 110605 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ