გააღეთ პოლიციაა 2

My New Partner II / Ripoux contre ripoux

ჟ ა ნ რ ი
მძაფრ -სიუჟეტიანი
კრიმი ნალური
კომედია
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ფრანსუა და რენე პოლიციელები არიან, ერთი მექრთამეა, მეორე ზედმეტად პატიოსანი, თუმცა პატიოსნება ხანდახან საუკეთესო თვისება არაა.
წ ე ლ ი
1990
I M D B
6.1
( 1530 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ