სამუდამოდ ძლიერნი

Forever Strong

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
რიკ პენინგი ცხოვრობს ზუსტად ისე როგორც თამაშობს რაგბის: სწრაფად, მკაცრად და ინტენსიურად. როცა ცხოვრება მიიყვანს მას ციხემდე, ციხის მაყურებელი მარკუს ...
წ ე ლ ი
2008
I M D B
7.3
( 9330 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ