უარესი რა შეიძლება იყოს?

What's the Worst That Could Happen?

ჟ ა ნ რ ი
კრიმი ნალური
კომედია
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
კევინი და მაქსი ძარცვით ირჩენენ თავს.ერთ დღეს კევინი გადაწყვიტავს მაქსის ბინის გაქურდვას.მაგრამ პოლიცია მოუსწრებს და კევინს დააპატიმრებენ...
წ ე ლ ი
2001
I M D B
5.5
( 12798 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 60 მ