თვითმფრინავები, მატარებლები და ავტომობილები

Planes, Trains and Automobiles

ჟ ა ნ რ ი
კომედია
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ერთადერთი, რაც სურდა წარმატებულ სარეკლამო აგენტ ნილ პეიჯს, ეს იყო სახლში მადლიერების დღეს დაბრუნება. ეს ხომ ადვილია: შეიძინო თვითმფრინავით სამგზავრო ბილეთი, შეასრულო ...
წ ე ლ ი
1987
I M D B
7.6
( 98337 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ