პირდაპირ კომპტონიდან

Straight Outta Compton

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
მუსიკალური
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ჯგუფ N.W.A.-ს ისტორია, რომელიც კომტონში, კალიფორნიის შტატი, შეიქმნა 1980 წელს, მათ მოახდინეს რევოლუცია ჰიპ-ჰოპის მუსიკალურ მიმდინარეობაში.
წ ე ლ ი
2015
I M D B
7.9
( 145037 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ