ფილმს უყურებს

    ამ მომენტში, არცერთი ავტორიზებული მომხმარებელი არ უყურებს ფილმს.

ეილულის პატარა პრობლემა

A Small September Affair (Bi Küçük Eylül Meselesi)

ჟ ა ნ რ ი
მელოდრამა
მისტიკა
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ეილული ლამაზი,მხიარული და საინტერესო გოგოა.იგი ცხოვრებისაგან იმას იღებს, რასაც მოისურვებს.ერთხელ მას რაღაც დაემართება. იგი ვერ იხსენებს ბოლო თვეს.მეგობრები აწყნარებენ, რომ ყველაფერი ...
წ ე ლ ი
2014
I M D B
7.4
( 6028 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ