შორეულ მიწებზე

Beyond Beyond (RESAN TILL FJäDERKUNGENS RIKE)

ჟ ა ნ რ ი
სათავ გადასავლო
საბავშვო
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
დედის ძიებაში, იოჰანი აღმოჩნდება ფრთოსანთა მეფის შორეული სამეფოში, საიდანაც უკან დაბრუნების გზა არ არსებობს. ბედს ვერ გაექცევი: ახლა მან უნდა იზრუნოს ...
წ ე ლ ი
2014
I M D B
6.1
( 527 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ