ტიტანების გახსენება

Remember the Titans

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ამ ბიჭების დანახვისას გოგონებს გული მისდით, მათ კავალერებს კი ხელიდან უცვივათ ყველაფერი შურისგან. ისინი მსოფლიოში ერთერთი ყველაზე სასტიკი და დინამიური ...
წ ე ლ ი
2000
I M D B
7.8
( 171463 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ