ფარენჰაიტი 9/11

Fahrenheit 9/11

ჟ ა ნ რ ი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
დოკუმენტალური გამოკვლევები ჯორჯ ბუშის მონაწილეობასთან დაკავშირებით 11 სექტემბრის ტრაგედიაში. ფილმის მთავარი თემები – ტერორიზმის წყარო და 2001 წლის 11 სექტემბრის მოვლენებია.
წ ე ლ ი
2004
I M D B
7.5
( 117384 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ