ვივიან მაიერის აღმოჩენა

Finding Vivian Maier

ჟ ა ნ რ ი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ვივიან მაიერი წლების მანძილზე უცნობ ფოტოგრაფად რჩებოდა, ის მთელი ცხოვრება იღებდა ქუჩის ცხოვრებას, მაგრამ ფოტოებს არავის უჩვენებდა. წლების შემდეგ მის ...
წ ე ლ ი
2014
I M D B
7.7
( 10429 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ