წყალდიდობამდე

Before the Flood

ჟ ა ნ რ ი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ხედვა , როგორ იცვლება კლიმატი, როგორ მოქმედებს იგი გარემოზე და რა შეუძლია საზოგადოებას გააკეთოს ეკოსისტემის გადასარჩენად პლანეტაზე.
წ ე ლ ი
2016
I M D B
8.3
( 17790 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ