მარტო სახლში 4

Home Alone 4

ჟ ა ნ რ ი
კომედია
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ნებისმიერი პატარა ონავარი ბიჭი ოცნებობს სახლში მარტო დარჩენას, როდესაც მთელი სახლი შენს განკარგულებაშია! კევინს ეს ოცნებები ცხადში უხდება.
წ ე ლ ი
2002
I M D B
2.5
( 26250 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ