ნაძვები 2

Ёлки 2

ჟ ა ნ რ ი
კომედია
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
წლის მანძილზე ბევრი რამ მოხდა, მაგრამ დგება დღე, რომელიც ყველაფერს თავის ადგილზე დააყენებს.
წ ე ლ ი
2011
I M D B
6.5
( 1678 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ