ბნელი ხეობა

The Dark Valley

ჟ ა ნ რ ი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ბნელი გზებით მარტოხელა მხედარი შეაღწევს პატარა ქალაქში, რომელიც მდებარეობს მაღალმთიან ალპებში. არავინ არ იცის, საიდან მოვიდა ის და რა უნდა. ერთადერთი რაშიც დარწმუნებულები ...
წ ე ლ ი
2014
I M D B
7.2
( 8876 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ