ჩიკაგო

Chicago

ჟ ა ნ რ ი
მუსიკალური
დრამა
კრიმი ნალური
კომედია
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ველმა ქელი და როქსი ჰარტი, მომხიბლავი ფატალური ქალები, იბრძვიან საზოგადოებისა და მას-მედიის ყურადღების მისაპყრობად.
წ ე ლ ი
2002
I M D B
7.2
( 184645 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ