ბოლო დღეები უდაბნოში

Last Days in the Desert

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
ისტორიული
სათავ გადასავლო
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
იესო ოჯახის ბედისწერაზე ნერვიულობს, და თავს დრამატულ მდგომარეობაში იგდებს.
წ ე ლ ი
2015
I M D B
5.6
( 2433 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ