სიცოცხლის და სიკვდილის ქალაქი

City of Life and Death (Nanjing! Nanjing!)

ჟ ა ნ რ ი
ისტორიული
საომარი
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
1937 წელს, ქალაქ ნანკინში იაპონელი დამპყრობლები შევიდნენ. ბევრმა ჯარისკაცმა დატოვა ქალაქი, მაგრამ ვისაც დანებება არ სურდა, დარჩა და მტერს წინააღმდეგობა გაუწია. ...
წ ე ლ ი
2009
I M D B
7.7
( 8898 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ