სიმღერის ქუჩა

Sing Street

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
მუსიკალური
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ნოსტალგიური მუსიკალური დრამა. როცა 1980-იანი წლების ეკონომიკური კრიზისი აისახება კონორების ოჯახზე, მას პრესტიჟული კერძო სკოლიდან გადაიყვანენ სახელმწიფო სკოლაში. მოზარდი უხეშობის ...
წ ე ლ ი
2016
I M D B
8
( 58360 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ