კენედის მკვლელობა

Killing Kennedy

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ეს დრამა მოგვითხრობს ლი ჰარვის და ჯონ ფ. კენედის ურთიერთკავშირების შესახებ, ორი კაცი რომელთა სიცოცხლე სავსე იყო აზრებით და მიზნებით. იქ ...
წ ე ლ ი
2013
I M D B
6
( 3031 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ